Contact formulier evenement

Wat moet u doen om EHBO assistentie aan te vragen?

Bij de meeste binnen de Gemeente Twenterand en omstreken te organiseren evenementen en/ of wedstrijden is het meestal verplicht, dat gediplomeerde EHBO medewerkers aanwezig zijn op dit evenement. Het aantal EHBO vrijwilligers is mede afhankelijk van het aantal te verwachten deelnemers of publieke belangstelling.

Het onderstaande is daarom van het grootste belang om een inzicht te krijgen in de hulp die wellicht noodzakelijk wordt:

  • de aard van het evenement
  • de datum
  • de aanvang en eindtijd, hoe lang de EHBO-ers moeten blijven.
  • het aantal EHBO-ers zal worden bepaald conform uw draaiboek.

De onderstaande richtlijnen zijn van toepassing bij onze EHBO ondersteuning:

  • het minimum EHBO-ers is 2, bij grotere evenementen in overleg.
  • er dient een geschikte locatie te zijn waar eventuele slachtoffers kunnen worden behandeld.
  • mocht u daar niet over beschikken, dan kunnen wij onze ambulante hulppost inzetten.
  • wij stellen het op prijs, dat er voor de EHBO vrijwilligers ook eten en drinken beschikbaar is.

Hopelijk heeft u begrip voor dit verzoek en hopen wij op uw volledige medewerking en natuurlijk een prettige samenwerking.

Klik voor onze nieuwe tarieven (update  04-04-2023)  op de link Tarieven 2023

    Afdeling Vriezenveen