Home

De afdeling Vriezenveen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken is opgericht op 1 juli 1938. De vereniging heeft als doel
het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Om dit doel te

 kunnen bereiken worden cursussen in eerste hulp georganiseerd. Door het jaarlijks
verzorgen van vervolglessen wordt de verkregen kennis op peil gehouden.

De vereniging telt ongeveer 115 leden. Verder is de vereniging actief op het
gebied van daadwerkelijke hulpverlening. Soms is het wenselijk (of zelfs
verplicht) dat bij een evenement verleners voor eerste hulp aanwezig zijn.
Evenementen waarbij de vereniging is betrokken, zijn o.a. sportevenementen,
waaronder hardloopwedstrijden,wielerrondes, paardensport evenementen, gymnastiekuitvoeringen,
muziekevenementen
maar ook de jachthondenwedstrijden enz.

 

 

Afdeling Vriezenveen