Het bestuur

Voorzitter:

Vicevoorzitter:
Gerrit Koppelman

Penningmeester:
Jannie van den Noort

Secretaris:
Hilda Nieman

2e Secretaris./Notuliste:
Ilse Aalderink

Evenementencommissie:
Hilda Nieman
Merle Greveling , Monika Bauer

Materiaalbeheer:
Dinie Keus

Instructeurs:
Gerrit Jaspers Faijer
Geertje Hogeboom
Gerdi Fokker
Fiona Dekker-Kort

Lotussen:
Cor Tuller
Gerrit Jaspers Faijer

Webmaster:
Alwin Winkel

Afdeling Vriezenveen